Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Occupational Safety and Hygiene III

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

Selected Extended and Revised Contributions from the International Symposium on Safety and Hygiene, Guimarães, Portugal, 12-13 February 2015

Rok publikacji

2015

Wydawca

CRC Press

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2015

ISBN

978-1-138-02765-7

eISBN

978-1-315-69293-7

Rozdziały
Information Quality for health and safety management systems: A case study (s. 29-32)
Process safety control for occupational accident prevention (s. 365-369)
Mercury emissions, hazards and preventive measures: A review (s. 411-416)
Konferencja

International Symposium on Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal