Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Information Quality for health and safety management systems: A case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

29 - 32

Książka

Occupational Safety and Hygiene III

Zaprezentowany na

International Symposium on Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal