Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Process safety control for occupational accident prevention

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

365 - 369

Książka

Occupational Safety and Hygiene III

Zaprezentowany na

International Symposium on Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal