Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Technologie interaktywne w dydaktyce

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska

Title variant

EN Interactive technologies in teaching

Year of publication

2015

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2015 | Journal number: Issue 82

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • tablica interaktywna
  • podczerwień
  • kamera
Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi komputera na sterowanie kursorem bezpośrednio na ekranie, niezależnie czy jest to ekran projektora czy ekran LCD. Sterowanie opiera się na wykrywaniu światła podczerwieni specjalnego pióra świetlnego przez kamerę. Takie rozwiązanie przypomina tablicę interaktywną, która jest ciekawym i efektywnym sposobem wspomagania prezentacji np. w obszarze dydaktycznym. Tradycyjna tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który w zależności od technologii w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca (technologia optyczna, pozycjonowania w podczerwieni, pojemnościowa) lub specjalnego pisaka (technologia elektromagnetyczna). Tablice interaktywne umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. plików Microsoft Office, stron WWW, zdjęć czy filmów w dowolnym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczestnik prezentacji stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie, naniesione na tablicę notatki można zapisać, rozesłać pocztą e-mail, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować. Tradycyjna tablica interaktywna jest sama w sobie jedynie dużym ekranem dotykowym i do pełni działania niezbędny jest komputer odpowiedzialny za zawartość oraz projektor, który wspomnianą zawartość wyświetli [1].

EN An example of the construction of the interactive whiteboard using a USB camera, infrared radiation and OpenCV library. The proposed solution allows a user to control a computer cursor directly on the display screen, whether it is a projector screen or LCD screen. Interactive whiteboard is an interesting and effective way to support the presentation eg. in teaching. The proposed solution is cheaper than commercial products.

Pages (from - to)

267 - 274

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2015, 20-21.04.2015, Poznań, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.