Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ integracji transportu na wielkości potoków pasażerskich na przykładzie gminy Rokietnica

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The effect of integration of public transport on the passenger flows. The exaple of municipalites of Rokietnica

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ptz
  • gmina rokietnica
  • integracja transportu
  • publiczny transport zbiorowy
Strony (od-do)

207 - 218

Książka

Celowość, efektywność i skuteczność projektu transportowego "Logika interwencji" : X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego"

Zaprezentowany na

X konferencja naukowo-techniczna z cyklu: "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", 17-19.06.2015, Rosnówko,Poznań, Polska