Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Biomineralizacja a jakość i trofia wód powierzchniowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Biomineralization versus water quality and trophy of surface waters

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

395 - 412

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód