Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

208

ISBN

978-83-7775-372-9

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003474179

Słowa kluczowe
PL
  • środki powierzchniowo czynne - badania
  • reologia (fizyka)
  • ciepło - konwekcja
  • związki powierzchniowo czynne
  • surfaktanty
  • wymiana ciepła przez konwekcję
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 528