Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

208

ISBN

978-83-7775-372-9

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003474179

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 528