Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza nośności konstrukcji murowych projektowanych w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of load capacity of masonry structures designed in the last sixty years

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nośność konstrukcji murowej
  • zmiany obciążeń
  • eurokody
Strony (od-do)

349 - 361

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa