Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Cele i kierunki modernizacji świadczenia usług publicznych w świetle Strategii Sprawne Państwo 2020 i implikacje unijnej polityki konkurencji

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

27 - 51

Książka

Modernizacja zarządzania publicznego i administracji publicznej - zagadnienia wybrane, w kontekście strategii Sprawne Państwo 2020