Processing may take a few seconds...

Book


Title

Modernizacja zarządzania publicznego i administracji publicznej - zagadnienia wybrane, w kontekście strategii Sprawne Państwo 2020

Editors

[ 1 ] Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Kalisz, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Date of publication

2013

Number of pages

159

ISBN

978-83-64090-16-5

Published in

Book series: Prace Naukowe Instytutu Zarządzania. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Number in series

nr 29

Chapters
Modernizacja strategiczna zarządzania publicznego i administracji w Unii Europejskiej i w Polsce (p. 7-26)
Cele i kierunki modernizacji świadczenia usług publicznych w świetle Strategii Sprawne Państwo 2020 i implikacje unijnej polityki konkurencji (p. 27-51)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.