Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Organizacja ratownictwa technicznego a poziom zagrożeń według opinii strażaków ratowników - na przykładzie wybranej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Część 2.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Organization of technical rescue and the level of hazard according to the rescue firefighters – a case study on the selected Fire Fighting and rescue Unit. Part 2

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • strażak ratownik
  • organizacja ratownictwa technicznego
  • poziom ryzyka
  • bezpieczeństwo
Strony (od-do)

8272 - 8280