Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

An overview of selective laser sintering technologies

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Przegląd technologii selektywnego spiekania laserowego

Year of publication

2015

Published in

Archives of Mechanical Technology and Materials

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 35

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • selective laser sintering
  • scanning strategies
  • densification
  • shrinkage
PL
  • selektywne spiekanie laserowe
  • strategie spiekania laserowego
  • zagęszczenie
  • skurcz
Abstract

EN This paper presents an overview of the selective laser sintering (SLS) process of various materials. The influence of distinct scanning patterns and SLS process input parameters (e.g.: scanning rate, laser power, hatching distance) on the sintered materials’ physical and technological properties was investigated. The classifications of SLS processes and scanning patterns were also presented. The literature survey revealed that sintered materials’ density, shrinkage and dimensional accuracy are significantly affected by the scanning strategy, as well as selection of hatching distance and line energy. The research results presented in this work can be also applied to the appropriate selection of the SLS process strategy, enabling the improvement of sintered materials’ physical and technological properties.

PL W pracy dokonano przeglądu literaturowego, dotyczącego technologii selektywnego spiekania laserowego. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu strategii oraz parametrów wejściowych procesu (np.: prędkości wiązki lasera, mocy lasera, odległości pomiędzy ścieżkami wiązki) na właściwości fizyczne i technologiczne otrzymanych spieków. Dokonano również klasyfikacji procesów SLS i niezbędnych do ich realizacji strategii. Przegląd literatury ukazał, że gęstość, skurcz oraz dokładność geometryczna spieków w istotnym stopniu zależą od doboru strategii, odległości pomiędzy ścieżkami wiązki lasera i energii liniowej. Wyniki badań zaprezentowane w pracy mogą również stanowić punkt wyjścia do dalszych badań, dotyczących poprawy właściwości fizycznych i technologicznych wytwarzanych spieków.

Pages (from - to)

23 - 32

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.