Trwa generowanie pliku...

Artykuł

Tytuł

Improvement of the process of information management in maintenance - a case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 795

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance
  • CMMS
  • maintenance information
Strony (od-do)

99 - 106

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.795.99