Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie turbulizatora na powierzchni płaskiej

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • nanorurki
  • przepływ
  • turbulencja
  • warstwa przyścienna
Abstract

PL Niniejsza praca przedstawia zastosowanie turbulizatora na powierzchni płaskiej w celu zwiększenia turbulizacji przepływu wokół opływanego kształtu. Badana powierzchnia to płaska płytka o rozmiarach 40 x 300 x 3 mm, która została zawieszona na cieniutkiej żyłce na wysokości ponad 3 m.

Pages (from - to)

260 - 260

Book

Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015

Presented on

Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, 29-30.06.2015, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.