Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju

Data konferencji

29-30.06.2015

Miejsce

Poznań, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa

Organizator

Politechnika Poznańska

Publikacje (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS