Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The efficiency of production equipment improvement - a case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • oee
  • overall equipment effectiveness
  • pur rollers
  • uv lines
Strony (od-do)

445 - 457

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8