Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Powłoki lakiernicze na bazie polimetakrylanów otrzymywane metodą fotopolimeryzacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Książka

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, 16-19.06.2015, Polanica Zdrój

Zaprezentowany na

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, 16-19.06.2015, Polanica-Zdrój, Polska