Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zarządzanie ryzykiem w kontekście nauk o organizowaniu

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • nauki o organizowaniu
  • produkcja wysokoskastomizowana
  • przemysł 4.0
Strony (od-do)

13 - 22

Książka

Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej