Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Stasiuk-Piekarska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

anna.stasiuk-piekarska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 79

ResearcherID

J-6156-2015

ORCID

0000-0001-6021-9694

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS