Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola transportu kolejowego w obronności kraju

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • koleje wojskowe
  • pociągi pancerne
  • transport kolejowy
Abstract

PL Możliwość obrony własnego terytorium jest w przypadku każdego państwa uzależnione od prawidłowego działania sil zbrojnych. Podstawowym ograniczeniem wydajności wojska jest natomiast zaopatrzenie. Możliwości kolei do zastosowań wojskowych dzieli się na metodę zaopatrzenia wojsk lądowych na linii frontu, oraz możliwość uzdatnienia samych platform kolejowych do brania udziału w działaniach wojskowych. Pomimo popularności tych zastosowań kolei podczas drugiej wojny światowej, zastosowania te są obecnie częściej zaniedbywane i porzucane z powodu kosztów utrzymania wojskowej infrastruktury kolejowej.

Pages (from - to)

252 - 252

Book

Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015

Presented on

Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, 29-30.06.2015, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.