Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Quality Assurance Matrix as the advanced generation of quality control

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • quality control
  • quality assurance matrix
  • quality management
  • risk
Strony (od-do)

251 - 256

DOI

10.2991/icemi-16.2016.3

Książka

International Conference on Economics and Management Innovations ICEMI 2016

Zaprezentowany na

International Conference on Economics and Management Innovations ICEMI 2016, 9-10.07.2016, Wuhan, China

Publikacja indeksowana w

WoS (15)