Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo

Rocznik: 2016 | Numer: nr 44

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • popyt
  • substytucja
  • klient
  • analiza wariancji
  • regresja poissona
Strony (od-do)

7 - 28

DOI

10.17451/eko/44/2016/132

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13