Processing may take a few seconds...

Article


Title

Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo

Journal year: 2016 | Journal number: nr 44

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • popyt
  • substytucja
  • klient
  • analiza wariancji
  • regresja poissona
Pages (from - to)

7 - 28

DOI

10.17451/eko/44/2016/132

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

13.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.