Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Tomasz Brzęczek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

tomasz.brzeczek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 92

ResearcherID

M-9813-2014

ORCID

0000-0002-2505-5089

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)