Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Selected Hands-on Experiences in RDE in Polish Reality

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emissions
  • real driving emissions
  • conformity factors
  • passenger cars
  • topography
Strony (od-do)

1 - 11

Uwagi

Paper no. F2016-ESYD-009

Książka

FISITA 2016 World Automotive Congress 26–30 September 2016, Busan, Korea : Proceedings

Zaprezentowany na

FISITA 2016 World Automotive Congress, 26-30.09.2016, Busan, South Korea