Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Human error and response to alarms in process safety

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

DYNA

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 83 | Numer: no. 197

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • alarms
  • auditory signal
  • visual signal
  • human error
  • process safety
  • reaction time
Strony (od-do)

81 - 86

DOI

10.15446/dyna.v83n197.57589

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15