Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Thermal analysis of orbiter damaged TPS panel

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Analiza termiczna uszkodzenia płyty TPS orbitera

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • transient thermal aerodynamic heating
  • thermal protection system
Abstract

EN The paper presents the issue of aerodynamic heating and its effect on flying technical objects. There is presented a physical model of a protective layer along with data regarding the geometrical dimensions of the tested tile and the mathematical model used in calculations. Types the simplifications used for the determination of the flow of the heat flux are presented. The results of the numerical simulation pertain to the insulation, both damaged and undamaged. The analysis was performed in FreeFem++. For constant and variable value of emissivity the temperatures received. In publication radiative transfer equation (RTE) was solved using P1 approximation. The results of simulation were compared with results got in different commercial programs ANSYS, and ABAQUS.

PL W artykule omówiono wpływ nagrzewania aerodynamicznego na techniczne obiekty latające. Zaprezentowano model fizyczny warstwy ochronnej i wymiary geometryczne badanej płytki, a także model matematyczny wykorzystany w obliczeniach. Podano uproszczenia przyjęte w badaniach przepływu strumienia ciepła. Symulacji numerycznej poddano izolację, zarówno uszkodzoną, jak i nieuszkodzoną. Analizę wykonano w środowisku FreeFem++. Wyznaczono temperatury w zależności od stałej i zmiennej wartości współczynnika emisyjności cieplnej. Równanie transportu radiacji rozwiązano za pomocą przybliżenia P1. Wyniki symulacji porównano z wynikami uzyskanymi w komercyjnych programach ANSYS i ABAQUS.

Pages (from - to)

15 - 29

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.4.02

Ministry points / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.