Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Dynamiczny rozwój technologii słonecznych ogniw organicznych III generacji

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL W pracy przedstawiono tendencje rozwojowe w dziedzinie technologii produkcji organicznych ogniw słonecznych, począwszy od prototypów z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, o sprawności zaledwie η=0,01% do najnowszych rozwiązań z zastosowaniem perowskitów, o η=11,9±0,4% i FF=0,77. Scharakteryzowano liczne zalety ogniw organicznych jak: elastyczność i giętkość, niska masa cząsteczkowa, jak również możliwość produkowania ich w postaci cienkich warstw o grubości 100 nm, znaczny współczynnik absorpcji choć w ograniczonym zakresie promieniowania. Szczególną uwagę poświęcono szerokim możliwościom ingerencji w chemiczną strukturę substratów, celem ich modyfikacji, co umożliwia uzyskanie struktur o zróżnicowanych własnościach i implikuje wszechstronny zakres ich aplikacji. Dodatkowym atutem jest niski koszt wytwarzania, ogniwa organiczne stanowią zatem ciekawą alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań.

EN The paper presents the development trends in production technology of organic solar cells, including prototypes from 1970s, with efficiency η = 0,01% to the latest solutions using perovskite, with efficiency η = 11,9±0,4% and FF = 0,77. The numerous advantages of organic cells like elasticity and flexibility, low molecular weight, as well as the ability to produce them in the form of thin layers with thickness of 100 nm and significant absorption coefficient were characterized. Particular attention was paid to possibilities of interference in the chemical structure of the substrates, in order to modify them, which allows to obtain structures with different properties and implies a wide range of application. Another advantage is the low cost of manufacturing, organic cells are therefore an interesting alternative to traditional solutions.

Pages (from - to)

1100 - 1109

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/5._zr%C3%93wnowa%C5%BBony_rozw%C3%93j_i_oze.pdf#page=2

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.