Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Evaluation of glass transition temperature of PVC/POSS nanocomposites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Composites Science and Technology

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 117

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • nanocomposites
  • Differential scanning calorimetry (DSC)
  • mechanical properties
  • Dynamic mechanical thermal properties (DMTA)
  • Glass transition Tg
Strony (od-do)

398 - 403

DOI

10.1016/j.compscitech.2015.07.009

Punktacja MNiSW / czasopismo

50,0

Impact Factor

3,897