Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Podstawowe zasady higieny pracy nocnej i zmianowej. Prowadzenie samochodu w porze nocnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

67 - 76

Książka

Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym