Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data opublikowania

2016

Liczba stron

337

ISBN

978-83-7597-276-4

Rozdziały
Podstawowe zasady higieny pracy nocnej i zmianowej. Prowadzenie samochodu w porze nocnej (s. 67-76)
Wybrane elementy bezpieczeństwa podczas kierowania karetką pogotowia ratunkowego (s. 228-247)