Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pole komutacyjne w węzłach elastycznych sieci optycznych – warunki nieblokowalności

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2015 | Journal number: nr 8-9

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

1370 - 1378

DOI

10.15199/59.2015.8-9.99

Presented on

XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 16-18.09.2015, Kraków, Poland

Points of MNiSW / journal

9.0