Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The impact of operating parameters of tractor's engine on exhaust emissions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 23 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Non-Road Mobile Machinery
  • exhaust emission
  • operating parameters
Strony (od-do)

339 - 350

DOI

10.5604/12314005.1217245

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14