Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Most drogowy w Cigacicach przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej S3 — stan obecny i perspektywy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 38

Książka

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów

Zaprezentowany na

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, 9-10.06.2015, Poznań - Rosnówko, Polska