Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ubezpieczenia w transporcie w aspekcie efektów ekonomicznych przewoźników drogowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Rocznik: 2015 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ubezpieczenie
  • szkoda transportowa
  • odpowiedzialność stron kontraktu
Strony (od-do)

170 - 180

Uwagi

art. na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8