Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Geopolymers in construction

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Zastosowanie geopolimerów w budownictwie

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2015 | Numer: no. 16 (1)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • geopolymers
  • geopolymeric concretes
  • durability
  • co2 emission
Strony (od-do)

25 - 40

DOI

10.1515/ceer-2015-0002

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9