Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Joanna Sinacka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

joanna.sinacka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 34

PBN ID

3992594

ORCID

0000-0003-3750-0319

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%