Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Multivariant measurements of airtightness of multi-family building

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • airtightness measurement
  • multi-family building
  • multi-zone measurement
Strony (od-do)

1 - 5

Książka

Effective ventilation in high performance buildings : 36th AIVC conference, 5th TightVent conference, 3rd Venticool conference, Madrid, Spain, 23-24 September, 2015 : proceedings

Zaprezentowany na

36th AIVC conference, 23-24.09.2015, Madrid, Spain