Processing may take a few seconds...

Article


Title

Praktyki zawodowe - narzędzie zarządzania wiedzą wspomagające obniżanie kosztów w przedsiębiorstwach

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Published in

PRZEGLĄD ORGANIZACJI

Journal year: 2015 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

29 - 35

Ministry points / journal

13.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.