Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Application of the Pareto principle to accident analysis to improve working environment

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 4

Książka

Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015

Zaprezentowany na

19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015, 9-14.08.2015, Melbourne, Australia