Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

The essential of marketing research

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

183

ISBN

978-83-755-368-2