Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przekształtnik energoelektroniczny dla elektrowni fotowoltaicznej współpracującej z siecią elektroenergetyczną

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Power electronics converter for PV pannel working with a power grid

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ogniwa fotowoltaiczne
  • wielokanałowy przekształtnik energoelektroniczny
  • algorytm MPPT
  • prąd upływu
EN
  • PV pannels
  • multi-channel power electronics converter
  • MPPT algorithm
  • leakage current
Abstract

PL W artykule zaprezentowano części sterującą oraz silnoprądową przekształtnika energoelektronicznego pełniącego funkcję sprzęgu pomiędzy źródłem energii odnawialnej (OZE) w postaci paneli fotowoltaicznych (PV), a siecią elektroenergetyczną. Przedstawiono zastosowane rozwiązania mające na celu m.in. uzyskanie możliwie wysokiej sprawności energetycznej całego systemu przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości parametrów energii przekazywanej do sieci. W artykule zwrócono również uwagę na zjawisko przepływu niepożądanego tzw. prądu upływu, związanego z pojemnością doziemną paneli PV. Przedstawiono również wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych układu.

EN In the paper the elaborated structures of both main and control circuit of power electronics converter coupling photovoltaic panels and power grid is presented. The implemented solutions, being used to obtain the highest possible efficiency of the whole system. A phenomenon of PV leakage current are analyzed also. The selected results of simulation and laboratory experiments are presented too.

Pages (from - to)

[1] - [5]

Book

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, Polska, 18‑20 listopada 2015

Presented on

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), 18-20.11.2015, Łódź, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.