Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Społeczna odpowiedzialność biznesu a podmioty ekonomii społecznej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • społeczna odpowiedzialność biznesu
  • podmioty ekonomii społecznej
  • indeks bi-ngo
  • csr
  • cis kłoda
Strony (od-do)

79 - 91

Książka

Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia