Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

rosyjski

Miejsce

Gorzów Wielkopolski, Polska

Wydawca

IBEN

Data opublikowania

2015

Liczba stron

196

ISBN

978-83-64249-37-2

Rozdziały
Wybrane koncepcje zarządzania łączące wartości etyczne i ekonomiczne (s. 27-37)
Społeczna odpowiedzialność biznesu i jego rola w kreacji kapitału społecznego pracowników (s. 67-78)
Społeczna odpowiedzialność biznesu a podmioty ekonomii społecznej (s. 79-91)
Zarządzanie wiekiem jako egzemplifikacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce gospodarowania (s. 92-105)
Istota przywództwa a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (s. 138-196)