Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kształtowanie wybranych właściwości fizykomechanicznych betonów samozagęszczalnych z dużą ilością popiołów lotnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Shaping the selected physical and mechanical properties of self-compacting concretes with the high amounts of fly ashes

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

729 - 740

Książka

Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Wisła, 10-12 października 2016. T. 1

Zaprezentowany na

IX Konferencja Dni Betonu, 10-12.10.2016, Wisła, Polska