Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modeling ecologic processes of production

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 6 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • modeling exploitation processes
  • uncertain knowledge
  • system resources
  • fuzzy logics
Strony (od-do)

217 - 229

DOI

10.21008/j.2083-4950.2016.6.3.3

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8