Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Cities of the Future. To have or to be

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Miasta przyszłości. Mieć czy być

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

171 - 186

Książka

Future of the cities - cities of the future. Vol. 5