Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Zasady sterowania kompensacją pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady, według których należy prowadzić w sieciach średnich napięć kompensację nadążną doziemnych prądów pojemnościowych. Opisano algorytmy pobudzania automatyki regulacyjnej i wartości nastawcze dla warunków ich działania. Skuteczna i efektywna kompensacja nadążna ma znaczący udział w poprawianiu współczynników SAIDI i SAIFI, określających jakość i pewność zasilania odbiorców w energię elektryczną. Spodziewane korzyści techniczne i społeczne wzbudzają duże zainteresowanie operatorów polskich sieci dystrybucyjnych tego typu urządzeniami.

EN The basic principles how to continuously control the compensation of medium voltage network earth fault capacitive currents are presented. The algorithm of protection automatic control detecting the faults is described and protection devices setting values granting the proper conditions for protection relays operation are given. Efficient and effective continuous earth fault current compensation following the changing distributing network operation conditions contributes to improvement of SAIDI and SAIFI indicators used to evaluate the quality and reliability of consumers supply in electricity. The presented solutions grant serious technical and public benefits and are in the interest of Polish distribution network operators willing to improve their service quality.

Pages (from - to)

1397 - 1408

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/6._elektroenergetyka.pdf#page=74

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.