Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of xenobiotics in the soil on the germination of maize

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Wpływ ksenobiotyków w podłożu na kiełkowanie kukurydzy

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
 • nacl
 • salinity
 • diesel oil
 • germination
 • early seedling growth
 • maize
PL
 • nacl
 • zasolenie
 • olej napędowy
 • kiełkowanie
 • wczesny rozwój roślin
 • kukurydza
Strony (od-do)

92 - 95

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12