Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Parus

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

anna.parus@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 16

PBN ID

2339010

ResearcherID

F-7526-2014

ORCID

0000-0002-2061-1031

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (41)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS