Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wykorzystanie inżynierii systemowej do rozwiązania problemów w transporcie miejskim

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Title variant

EN Application of systemic engineering to solve problems in public transport

Year of publication

2014

Published in

Logistyka

Journal year: 2014 | Journal number: nr 6

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • inżynieria systemowa
  • transport miejski
  • rozwiązania logistyczne
Pages (from - to)

14133 - 14140

Comments

Pełny tekst na płycie CD

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.